RIO

RIO 

Rivestimento in ardesia naturale

ARDESIA LISTELLI                                                         ARDESIA LISTELLI

formato cm:        60 x 4,5 x 1  formato cm:        60 x 9,5 x 1
pz/scatola:         36 pz/scatola:         18
kg/scatola:         27 ~ kg/scatola:         27 ~
m2/scatola:         0,972 m2/scatola:        1,026
scatole/cassa:    45 scatole/cassa:    45
m2/cassa:          43,75 m2/cassa:          46,17
kg/cassa:           1.215 ~ kg/cassa:           1280 ~
prezzo €/m2:     102,00 prezzo €/m2:     102,00